Om Lundaland & Leader

Detta är Lundaland! – Lundaland består av landsbygden i kommunerna Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma samt södra Eslöv. – Lundaland sträcker sig från Öresund till Romeleåsen med ett rikt natur- och kulturliv.

Utvecklingsstrategi:
Vårt ledord är ”SE LUNDALAND”. Vår strategi har som mål att göra området och alla dess kvalitéer tydligare och mera kända både inom och utom Lundaland.

Arbetet med att utveckla Lundaland bygger på åtta teman – sk landmärken:
• Lokal Utveckling
• Jobb på landet
• Entreprenörsskap på landet
• Lundalandkraft
• Upplevelser
• Lundalandhälsa
• Natur- och kulturarvvet
• Se Lundaland

- Lundaland är rikt på rekreations- och besöksmål på landsbygden – här finns den levande landsbygden! …havet, insjöarna, flera åsystem, slätter, ängar, stora skogar, levande samhällen och en oerhört rik natur- och kulturhistoria.

Lundaland
Namnet Lundaland har arbetats fram underifrån, under ett stort antal möten i hela området. Detta namn har eventuellt även en historisk koppling.
Namnet Lundaland är skyddat som varumärke hos PRV sedan 2008-05-23.

5K
Lundaland står för Kraft, Kunskap, Kommunikation, Kultur, Kreativitet. Vi vill med balans, bärkraft och sikte på tillväxt och gemenskap stödja initiativ inom upplevelser, hälsa, bo & äta, entreprenörskap och innovationer på landet.

Kommentarer är stängda för denna artikel.