Skånes Caroliner

Skånes Caroliner

Skånes Caroliner är en ideell förening med militärkulturhistoriskt intresse från 1680-talet till 1720-talet. I föreningen ingår ett förevisningskompani kallat ”Skånska Utskrifnings-regementet till foth, Captain Prytz Compagnie”. Vår uniform och utrustning anknyter till de år 1711 uppsatta Östra- och Västra Skånska Utskrivningsregementena.

Vi levandegör och förevisar den svenske indelte soldatens fältliv, exercis och batalj, huvudsakligen under Stora Nordiska Kriget år 1700 – 1721.

Mer om Skånes Caroliner finns på: http://skanescaroliner.treminuter.se/ eller http://www.facebook.com/SkanesCaroliner

Kontakta oss på: skanescaroliner@bredband.net eller
Kapten för förevisningskompaniet Alf Prytz tel. 0586-56117 eller 0706-756 117 eller Ordförande Ingemar Mårtensson tel. 046-734 321.

Kommentarer är stängda för denna artikel.