Uppåkra Arkeologiska Center

Uppåkra Arkeologiska Center

Gå på djupet i Lundaland och besök utgrävningarna av järnåldersstaden Uppåkra dvs. Lund före Lund.

Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, ca 100 f.Kr. till ca 1000 e.Kr. Den mer än 40 ha stora fornlämningen är en järnåldersstad: ett ekonomiskt, politiskt och religiöst maktcentrum med täta internationella kontakter. I detta kungasäte i Skåne har det säkert både pratats latin och arabiska. Rika fynd från både arabvärlden och romarriket styrker detta. Bebyggelsen var som störst under vikingatiden (800-1 000 e. Kr.) då kanske ett tusental människor bodde här.
Boplatsen upptäcktes år 1934 då man byggde ett svinhus på gården sydväst om Stora Uppåkra kyrka. Då grunderna grävdes för husen påträffades tjocka lager av s.k. kulturlager. Dessa bildas då avfall som ben, sot, träkol och trasiga föremål ansamlas invid husen. Då de lerklinade husen rivs samlas en hel del byggnadsrester och nästa hus byggs ovanpå dessa rester. Efter några århundraden har metertjocka lager bildats.

Nya undersökningar inleddes 1996. Då användes bl.a. metalldetektorsökning för att finna föremål som angav när och inom vilka delar av fyndplatsen som bebyggelsen legat. Närmare 30 000 smycken och beslag av guld, silver och brons har påträffats.

Metalldetektorsökningen visade att det fyndrikaste området fanns strax söder om kyrkan. Därför inleddes 2001 större utgrävningar här för att finna den gård eller snarare herrgård där den familj bott som styrde över Uppåkra. Den mest intressanta byggnaden var inte mer än 13 meter lång, men de stolpar som burit upp taket var nedgrävda till två meters djup. Detta tyder på att huset varit ovanligt högt. Fynd av en bägare i guld, silver och brons, och en glasskål anger att huset hade en speciell funktion. Även övriga fynd, som mer än 100 s.k. guldgubbar, visar på en speciell användning av huset. Sannolikt var det avsett för blot dvs. en form av offer och för ceremonier när man höll stora fester. Det har då fungerat som ett tempel eller kulthus.

Kulthuset har byggts om sex gånger utan att grundstrukturen förändrats. Det uppfördes omkring 200 e. Kr. och övergavs på 900-talet. Både norr och söder om kulthuset fanns offer av vapen och djurben, även ben av människa ingick. Runt kulthuset finns spår efter stora bostadshus s.k. hallbyggnader. Vid utgrävningar av ytan väster om kulthuset 2005-2007 framgrävdes ett hus daterat till omkring 400 e Kr. Senare undersökningar tyder på att på samma plats har legat 14 st likartade hus. Undersökningarna lämnar därmed typen boplatsundersökning och går in i typen stadsgrävning – järnåldersstaden Uppåkra.

I år fortsätter vi med utgrävningen av de nedbrända husen. Vi vill bland annat veta mer om husens utbredning. De tycks sträcka sig in på gården i väster – det gamla svinhuset – där järnåldershus undersöktes redan år 1934, när boplatsen upptäcktes. Också detta hus hade eldhärjats, och troligen är det samma hus som vi undersöker nu.

Vi kommer också att gräva på en ny plats där den geofysiska undersökningen 2010 gav resultat. Ett stycke söder om de nedbrända husen finns spår som vi misstänker visar på en produktionsplats, kanske för metallhantverk. Många av de fantastiska föremål som vi finner i Uppåkra har säkert tillverkats på platsen, och denna aspekt av Uppåkra vill vi veta mer om.

Uppåkra Arkeologiska Center
Öppet kl 10.00-15.00
Hemsida:
www.uppakra.se

Vägbeskrivning: Fornlämningen efter järnåldersstaden Uppåkra ligger i Staffanstorps kommun i Skåne, ett stenkast från Lund.
Föj E22 till trafikplats ”Lund södra”. Kör av till 108 riktning Sturup-Trelleborg. Följ sedan vit vägvisning ”Uppåkra”. Rv 108 omedelbart söder om trafikplats ”Lund södra”, korsningen med E22, tag av och följ vit vägvisning ”Uppåkra”.

Regionbuss:
Regionbuss 130 Malmö – Lund stannar vid Ljungs Handel, hållplats Uppåkra Väståkravägen. Därifrån är det ca 10 min promenad i riktning Uppåkra kyrka.


Använd denna QR-kod för att ladda ner en gratis app om Uppåkra

Kommentarer är stängda för denna artikel.